Twatasha Logo Background

Nieuwjaarsbrief van de Voorzitter   Januari 2014

In de eerste plaats wil ik mij even voorstellen als de nieuwe voorzitter van onze Stichting. Toen zwager Einte Elsinga te kennen gaf zijn functie na een aantal jaren te willen neerleggen en ik werd benaderd hem op te volgen, is daar positief op gereageerd. Dankzij de familiebanden van mijn echtgenote kom ik regelmatig in Zambia en ken ik de situatie ook van binnenuit. Voeg daarbij het gegeven dat ik als gepensioneerde geacht word over vrije tijd te beschikken was de beslissing snel genomen, te meer omdat het doel van de Stichting mij erg aanspreekt. Naast onderdak, eten en werk is het krijgen van onderwijs een essentiële voorwaarde om zich als mens te kunnen ontwikkelen.

Ik maak ook graag van de gelegenheid gebruik om u mede namens de overige bestuursleden alsnog een voorspoedig en vooral gezond 2014 toe te wensen. Een nieuw jaar dat weer veel kansen in zich kan hebben. Dat laatste geldt ook zeker voor de Twatasha Community School waarover wij u regelmatig op de hoogte houden, ook via de website www.twatasha.com.

Met het zojuist begonnen nieuwe schooljaar is ook onze school gestart met de nieuwe vorm van onderwijs geven. De iSchool, waarbij met behulp van de ZEduPad (Google it) – een tablet speciaal gebouwd voor scholen – onderwijs wordt gegeven. Dat bespaart kosten op de aanschaf van traditionele leermiddelen. De aanschaf – 1 tablet per 10 leerlingen – is mogelijk geworden door een bijdrage van Enviro-Flor Ltd van het ondernemersechtpaar Watze en Angelique Elsinga-Maarse en door onze Stichting. En wij konden dat weer doen dankzij de donaties van onze (vaste) donateurs hier in Nederland waartoe u zich mag rekenen.

De eerste dag op school en de nieuwe Zedupads. Kinderen zijn zo enthousiast met de Zedupads, maar sommige zijn ook bang om het schermpje aan te raken vertelde een leerkracht, alsof er stroom op zou staan.
(Laat Angelique ons weten).

In 2014 wordt ook gestart met de bouw van een eenvoudig gemeenschapshuis, waar de mensen elkaar ontmoeten en waarin diverse activiteiten, zoals godsdienstige bijeenkomsten, computerlessen, consultatiebureau voor baby's en kleuters kunnen worden gehouden. In een omgeving waar weinig of niets voorhanden is, een noodzakelijke voorwaarde voor het verder ontwikkelen van de gemeenschap.

Wij zijn u veel dank verschuldigd voor uw goede gaven in het (recente) verleden en dat willen wij hier nogmaals uitspreken, maar er is ook toekomst. Er is en blijft geld nodig om de school in stand te houden en verder te ontwikkelen en de gemeenschap(szin) uit te bouwen.

Daarom doen wij graag, ook in dit nieuwe jaar een beroep op uw financiële bijdrage.
Wij blijven op u rekenen.

Vriendelijk groetend,
Namens het bestuur van Twatasha Community School Stichting,
Harm Lassche, voorzitter

Verslag 1e Kwartaal 2013

Twee weken geleden ontving het bestuur een bijzonder samengesteld verslag van Mrs. Kachidza over het eerste kwartaal van schooljaar 2013.
Zij schrijft dat ze trots is dat ze terug is op de Twatasha school en erg gemotiveerd om hard te werken en het niveau van de school naar een hoger plan te trekken.
Op 10 januari is er een vergadering geweest op de school met alle onderwijzers en het administratieve personeel. Iedereen was aanwezig. Het was een constructieve bijeenkomst. En zo kon het schooljaar op 14 januari beginnen met 121 leerlingen. Echter....aan het eind van de eerste schoolweek werden er al 154 leerlingen geteld en toen in de wijde omgeving bekend werd dat Twatasha school genoeg en goede onderwijzers heeft, telden we eind januari 208 leerlingen. Hoe blij is dit bestuur met deze nieuwe directrice en haar staf !! 14 leerlingen van Grade 7 zijn ingeschreven voor de examens aan het eind van dit schooljaar.

Begin maart waren "De week van de jeugd" festiviteiten.. Leerlingen en onderwijzers hebben actief hieraan mee gedaan. Gedichten, toneel stukjes, balspel binnen en buiten gaven aan iedereen een kleurrijke, blije dag en de deelnemers werden aangemoedigd door Angelique Elsinga, Anne-Marie Phiri en het management van Enviro-Flor.
Mrs. Kachidza schrijft verder dat de leerlingen iedere schooldag starten met een grote beker Thobwa en dat dit ertoe bijdraagt dat de leerlingen aandachtig aanwezig zijn in de lessen en er gezond uitzien.


Enkele leerlingen bekwamen zich met de hulp van onderwijzers in het gebruik van de computer. Er wordt van alle kanten geholpen de school van goed les- en leermateriaal te voorzien. Er zijn ook wensen. Er wordt gewerkt aan plannen om een groentetuin aan te leggen op het school terrein. Om geld binnen te krijgen voor salarissen en onderhoud van de school zijn er plannen om een popcorn machine aan te schaffen. Het zou geweldig zijn als de Twatasha school een eigen examen status krijgt zodat de leerlingen niet naar andere examenlocaties hoeven te gaan. Daarvoor is er een campagne nodig om leerlingen die de leeftijd hebben bereikt om naar school te gaan, ook echt op school te krijgen om zo aan het vereiste minimum aantal leerlingen te voldoen .En een campagne kost geld.
Mrs. Kachidza bedankt alle donateurs en begunstigers, de ouderraad en het schoolbestuur.

 

Jaarverslag 2012

banaanIn deze nieuwsbrief leest u over het reilen en zeilen van de Twatasha school op het Kasondi terrein, in het afgelopen jaar.

Het echtpaar Elsinga-Maarse blijft een maatschappelijk betrokken ondernemer. Hun energie en inzet maakt het voor het Nederlandse bestuur niet moeilijk hun initiatieven te steunen.
Met het telen van een grote variëteit aan groente,fruit,kruiden en aardappelen geven zij veel mensen werk en scheppen zo betere levensomstandigheden voor de gezinnen van hun werknemers.
De markt in Zambia verandert. Er is steeds meer vraag naar voorverpakte producten. Velen werken nu bij het sorteren,afwegen,verpakken en (gekoeld) vervoer naar de afnemer.
Iedereen gaat voor de uitstekende kwaliteit van de producten.

In oktober 2011 is een bestuurslid van onze stichting, tijdens een werkbezoek in Lusaka, door George Tembo, de voorzitter van de Twatasha Trust, benaderd om financiële hulp te geven bij bouw, installatie en exploitatie van een Hammer Mill voor de Kasondi gemeenschap. Dat verzoek is positief beantwoord. ( Een Hammer Mill maalt de maïskorrels tot meel. Grof en vezelrijk, dus voedzaam of een fijne maling, dat is wat lekkerder.)

25 november 2012 is de installatie, met twee machines, in gebruik genomen. In eerste instantie voor gebruik door eigen personeel. Iedereen is door de directie van Enviro-Flor in de gelegenheid gesteld maïs te verbouwen op een aangewezen, zelf geëgaliseerd en geploegd stuk land. De opbrengst gaat, na aftrek van de kosten, naar de exploitatie van de Twatasha school. Die bijdrage is nu meer dan eens hard nodig want door maatregelen die Het Ministerie van Onderwijs in Zambia heeft genomen, zijn scholen op privé terrein, met ingang van het nieuwe schooljaar-januari 2013- privé scholen.. De onderwijzers die door het lokale bestuur waren aangewezen onze kinderen les te geven, zijn vertrokken. Een sollicitatiecommissie is voortvarend te werk gegaan. Zij hebben Mrs.Kachidza,een gepensioneerde onderwijzeres met meer dan 40j ervaring in onderwijs en bestuur( o.a op de eerste Twatasha school) bereid gevonden hoofdonderwijzer te worden. Met haar zijn nog drie nieuwe leerkrachten verleden week aan het nieuwe schooljaar begonnen.
In de vakantie zijn de schoolbanken van een nieuw, houten, schrijfblad voorzien. Plannen de muren van de klaslokalen te witten worden binnen afzienbare tijd daadwerkelijk uitgevoerd.

Enkele dagen geleden ontving het bestuur het goede nieuws, dat de drie eerste leerlingen van onze school, die in November 2012 examen hebben gedaan voor Grade 7, met vlag en wimpel zijn geslaagd en op de naburige school voor Grade 8 zijn geaccepteerd.

Door een merkwaardige samenloop van omstandigheden is het bestuur in contact gekomen met een medewerker van Uitgeverij Zwijsen in Tilburg. Zij vroeg ons mee te dingen naar een grote donatie voor de school die de directie van de schoolboeken uitgeverij aan het eind van 2012 beschikbaar zou stellen. En.....wij hebben die donatie gekregen. De medewerkers van de uitgeverij verwijzen aan het eind van hun zakelijke e-mails naar onze website. Een welkome extra aandacht voor onze kinderen en aan gebeurtenissen die door het jaar de revue passeren.
Wij nodigen u,trouwe donateur van de stichting, uit , de website ook eens te bekijken.
Het bestuur van de Twatasha Community School Stichting is blij met uw donaties. Wij geven met uw hulp onze kinderen een beter toekomst.
Wij vertrouwen erop dat u ons blijft steunen. Hartelijk dank en vriendelijke groeten

.

 

Donatie

Uitgeverij Zwijsen, een uitgeverij in Tilburg die leermiddelen maakt voor basisscholen in Nederland, heeft besloten om in 2012 geen Eindejaars kaarten te sturen aan hun relaties maar het geld dat hiermee wordt uitgespaard te geven aan een Goed Doel. Wij zijn verheugd dat zij onze Stichting hiervoor hebben uitgekozen.

                         zwijsen

Het bedrag dat zij bespaarden is € 2.500,00

Het bedrag gaan we voor een deel besteden aan Les- en Leermiddelen, die voor een groot deel in Zambia worden aangeschaft. Een ander deel gaat in de pot waaruit we het salaris van de leerkrachten betalen.

April 2012

Donatie.

Op 11 april 2012 heeft Jana Krolic en 4 van haar collega studenten aan de Rijks Universiteit Groningen een benifiet concertavond georganiseerd .

jana jana
In 3 weken tijd hadden zij 40 vrijwillige optredens bij elkaar voor dit goede doel.Het muzikaal begleiden gaf het organiserend comité enige hoofdbrekens maar uit de totale opbrengst van € 577,00 valt af te leiden dat het een, in alle opzichten, geslaagde avond is geworden.
De opbrengst wordt ingezet bij aanschaf van les en leermiddelen voor de Twatasha Community School in Lusaka.
Hartelijk dank.

Jaarverslag 2011

Begin van het jaar is het terrein waarop het ondernemers echtpaar Elsinga-Maarse de rozenkwekerij gestart is,verkocht.

Op die grond staat ook het gemeenschapshuis en de Twatasha school en dat is bij de verkoop tevens in andere handen overgegaan. Het onderwijs wordt door de nieuwe eigenaar voortgezet.

1

Het Enviro-Flor bedrijf heeft op de Kasondi locatie een grote sprong voorwaarts gemaakt.

Niet alleen rozen maar nu ook groente en fruit zoals: wortelen, tomaten, paprika, bloemkool, broccoli en rode kool, boontjes, diverse slasoorten, uien, peterselie, selderij, aardappelen, meloenen en aardbeien worden in prachtige kwaliteit geoogst en verpakt en vinden hun weg naar afnemers in en om Lusaka. Medewerkers van het bedrijf die 6 dagen per week hard werken kunnen hun kinderen goed onderwijs laten volgen op de Kasondischool. De onderwijzerswoningen en de toiletgebouwen zijn nu allemaal gereed. Het team onderwijzers is uitgebreid. Naar een directeur wordt nog gezocht. Eind 2011 telden we ruim 160 leerlingen.

Mede door de hulp van u als donateur worden de lessen gegeven in de Kasondi school, een  redelijk goed geoutilleerde school.

Donaties maakten het mogelijk extra leerboeken aan te schaffen en een gift voor aanschaf van leesmateriaal gaf een gevarieerdere uitbreiding aan de boekenvoorraad van de schoolbibliotheek.

Enkele leden van het Nederlandse Stichtingsbestuur kregen educatief speelgoed,pennen,potloden en knutselmateriaal aangeboden alsmede vijf nog uitstekend bruikbare computers. De computers werden ingericht met Engelstalige software en de aanbieding schoenen en kinderkleding hebben we gebruikt als stopmateriaal voor de beeldschermen. In 2011 is er 3,2 m3 aan materiaal uit Nederland aangekomen in een verzamel zeecontainer (gewicht wordt niet berekend). 

 

Kleding en schoenen worden tegen een zeer geringe prijs aangeboden in het winkeltje op eigen terrein ( gratis heeft geen waarde) en de opbrengst hiervan komt ten goede aan de hele gemeenschap. Van dit geld worden,vooral tijdens de schoolvakanties,sport en speldagen gefinancierd.

2  3  4

December 2011

De Nederlandse Ambassade in Lusaka heeft besloten haar teambuilding dag voor al haar medewerkers op het terrein van de Kasondi school te houden.

Al vroeg in de ochtend werd een springkussen klaargezet. Aan lange tafels werd hard gewerkt aan een verschikkelijk gezond, voedzaam en lekker maal. De groente die werd verwerkt kwam rechtstreeks van de Enviro-flor farm.

kussen

kussen

Terwijl een groep ambassade medewerkers aan de maaltijd bezig was , heeft een andere groep spelletjes met de kinderen gedaan. Touwtje springen, tikkertje iedereen deed met veel plezier mee.

 

 

 

ijs

De maaltijd was een feest. Er was een overvloed voor alle kinderen, medewerkers en heel veel ouders hebben ook meegegeten.

IJsjes toe = wat een verassing!

 

 

 

April 2011

Ruim 50 leerlingen van de Twatasha school hebben zich opgegeven voor een schoolreisje naar de Kalimba farm.
Een grote boerderij met ontzettend grote krokodillen, slangen en een speelweide.

trip snake

De kinderen werden begeleid door onderwijzers en ook ouders gingen mee. In groepen was er een rondleiding over de farm. In de middag pause heeft het Nederlandse bestuur de lunch aan geboden. De kinderen hebben gekozen uit een krokodillen burger - met gebakken krokodillen vlees dus - of een gewone hamburger.

Tijdens de tussenstop op de terugreis werd nog op een ijsje en ijskoude limonade getracteerd.
Het was een leerzame en vooral ook vrolijke dag.

 

Februari 2011

Het jaar 2010 op beide scholen is voorbij gevlogen. Wij geven een kort overzicht van het reilen en zeilen van de Twatasha community school en de Nieuwe Twatasha community school op het Kasondi terrein..

De Twatasha community school heeft rond de 500 leerlingen en 14 leerkrachten. Op de Twatasha school hebben de leerlingen van grade 7 and 9 aan het eind van 2010 examen gedaan. De resultaten van grade 7 zijn inmiddels bekend. De meisjes van de Twatasha school moesten minimaal 600 punten hebben om te slagen en de jongens 610 punten. Dit is anders op andere scholen. Aangezien de Twatasha school het al een aantal jaar goed doet, wordt de lat hoger gelegd en moeten de leerlingen meer punten halen. Meisjes op andere scholen hoeven maar 550 punten te halen en jongens 600. De leerlingen van grade 7 hebben het goed gedaan. Ms. M. Yuyi de directrice van de school schreef ons het volgende over de resulaten van grade 7:

... the results have been very good. We are one of the top 4 schools in Chongwe District. We have only three pupils who did not do very well and these are boys who came on transfer. However, as a school we are impressed...

De vijf leerlingen met de beste scores zijn:

Naam Punten
1 Josep Msoni 793
2 Albert Nyambo 788
3 George Tembo 764
4 Sera Moyo 758
5 Mateu Samanjata 748

Helaas is George Tembo junior, nummer drie op de lijst, begin januari overleden in het ziekenhuis. George junior is de zoon van George Tembo,bestuurslid van de Twatasha Trust. George junior leed sinds enkele jaren aan kanker. Hij werd hieraan geholpen, zo had hij chemokuren en kreeg hij andere zware medicijnen. Ondanks dit alles en zijn regelmatige verzuim was hij heel goed op school! George is 13 jaar geworden.

De resultaten van grade 9 zijn over een maand bekend. We zullen u hierover op de hoogte houden.

Het leerlingenaantal op de Kasondi community school groeit langzaam. Er zijn nu 150 leerlingen, verdeeld over nursery/reception (de kleuters) tot en met grade 6. Er zijn drie leerkrachten en een assistent. De school is af, net als de huizen van de leerkrachten en het toilettenblok voor de leerlingen. Er moet nog gewerkt worden aan beplanting rond de school en een schoolplein met speeltoestellen.

Op 1 december was het Wereld Aids Dag. In samenwerking met het Kasisi Health Center is er een middagprogramma georganiseerd op de Kasondi school voor alle volwassenen. Na afloop was er een lunch waarbij een dramagroep het probleem hiv/aids aan de kaak stelde. Er was de mogelijkheid om vragen te stellen aan een groep van experts en aan iemand die zelf HIV postief is. Daarna was er gelegenheid om je te laten testen in één van de klaslokalen. Hier werd door meer dan vijftig mensen gebruik van gemaakt. Wegens het grote succes zal deze dit testen een vervolg krijgen.

Tijdens de kerstvakantie was er een druk bezocht vakantieprogramma op de Kasondi school. De kinderen hebben geknutseld, koekjes gebakken, spelletjes gedaan, film gekeken en een toneelstuk voorbereid over het Kerstverhaal.

Jesse, 17-jarige student van de Amerikaanse school in Lusaka heeft voor zijn eigen schoolproject al eerder computerles gegeven aan de leerlingen, is nu ook begonnen met het geven van computerlessen aan volwassenen in de avonduren op Kasondi. Er is veel belangstelling voor. Ook helpt Jesse af en toe met het geven van computerlessen aan de leerlingen en leerkrachten van de Kasondi school.

Drie keer per week krijgen de kinderen een beker Thobwa (een mineralendrank dat op Brinta lijkt) tijdens de pauze. Dit wordt gedaan omdat veel leerlingen zonder ontbijt naar school komen en ze vaak ook niks te eten bij zich hebben voor de pauze.

De leerkrachten en kinderen zijn heel erg dankbaar voor al het speelgoed, de knutselmaterialen en lesmaterialen die ons via de Twatasha stichting zijn toegezonden. Diverse scholen en donateurs hebben zich hiervoor ingezet. We hopen ook dit jaar op u te kunnen rekenen.

Met vriendelijke groeten,
Angelique Elsinga (Twatasha Trust)
Anne-Marie van Hooijdonk (bestuurslid stichting Twatasha)

November 2010

Torso

In november is de verzamelcontainer in Lusaka aangekomen. Voor de Twatasha kinderen zat er het biologie materiaal in dat wij van Paul van Tilburg en zijn leerlingen van het Vakcollege Dr. Knippenberg in Helmond gekregen hebben. De foto laat het overhandigen van het materiaal zien. De kinderen zijn er blij mee.

 

 

 

 

 

 

 

Marathon September 2010

Einte Elsinga, de voorzitter van onze stichting liep op zondag 26 september de marathon van Berlijn.
Over 42,2 km, door een regenachtig Berlijn van Oost naar West zette hij een voortreffelijk prestatie neer van 3.30.27
Op de foto toont een trotse voorzitter zijn medaille tegen de achtergrond van historisch Berlijn. Op zijn shirt het logo van MSD. Het bedrijf dat hem sponsorde met een mooi bedrag voor de Stichting Twatasha.

Einte bedankt.

MSD

 

 

Augustus 2010

Bezoek Einte Onze vakantie begon deze zomer met een bezoek aan onze familie in Zambia. Angelique en Watze runnen in en om Lusaka het Enviro-flor bedrijf en op het bedrijfsterrein Kasondi staat de tweede basisischool die met hulp van de Nederlandse Twatasha Stichting gebouwd is en dit voorjaar in gebruik is genomen. Met veel hulp van de donateurs ziet de school er solide,functioneel en ook erg vrolijk uit. Ik zag o.a.goede verlichtingsarmaturen,degelijke kasten en werkende computers in de ruime lokalen. De leerlingen en de onderwijzeressen hebben het er prima naar hun zin.Tamara,de onderwijzeres die vanuit een noodlokaal op het terrein van het begin af aan de bouw van deze 3klassige basisschool heeft meegemaakt heeft ons met groot enthousiasme de school van binnen laten zien. Het nieuw aangeschafte les en leermateriaal stond keurig gerangschikt op de planken terwijl de aanwezige kinderen met blije gezichten aan het spelen waren met de vanuit Nederland gezonden puzzels,blokken,autootjes,treintjes en poppen etc. Voor mijn vrouw Antoinette,zij is zelf onderwijzeres,was het fantastisch om de kinderen en de juffen met zoveel enthousiasme te zien spelen. Als voorzitter van de Nederlandse Twatasha Stichting heb ik gezien dat er veel en goed werk is verricht. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs en daardoor een betere toekomst. Blijf ons helpen bij ons werk.

Antoinette en Einte Elsinga

 

Juli 2010

Eind juni was er een verrassend e-mailbericht met een aanbieding van lesmateriaal op gebied van gezondheid,anatomie en biologie. De docent Paul van Tilburg van het Vakcollege in Helmond berichtte ons via COS Brabant dat hij lesmateriaal dubbel heeft vanwege het samengaan van twee locaties en dat hij dit aan een school in Afrika wil doneren. Er zijn meer stichtingen die op dit aanbod hebben gereageerd en uiteindelijk is het toegewezen aan Stichting Connected to Namibie en aan de Twatasha Comm.School Stichting.

Een paar dagen nadat ik het materiaal had opgehaald ontving ik de klassefoto die nu op de site staat. In het midden achteraan, tussen zijn leerlingen, de mentor Paul van Tilburg en op de tafels het materiaal waaruit gekozen is. Twee torso's met uitneembare organen, van het menselijk lichaam. Je ziet een oog ,oor en een kunststof voet, allemaal met uitneembare delen en er is ook een dwarsdoorsnede van de huid bij. Wij kregen ook nog een prachtige wandkaart waarop delen van het menselijk lichaam staan zoals bijvoorbeeld een dwarsdoorsnede van aders en slagaders. Het materiaal is vakkundig ingepakt en staat nu voor verzending in een 40ft zeecontainer. Zeer binnenkort vertrekt het containerschip van Rotterdam naar Walvisbaai - Namibië en dan gaat hij over de weg naar Lusaka. Het hele vervoer neemt 3 á 4 maanden in beslag.

Met mentor Paul van Tilburg is afgesproken dat de leerlingen van het VMBO en de Twatsasha Stichting in projectvorm één keer per jaar contact met elkaar houden.Begin september nemen we contact met elkaar op en gaan het project opzetten. Een leerling van de groep van Paul heeft een artikeltje geschreven waarin uitgelegd wordt wie ze zijn en wat ze doen op school. Zelf ga ik op zoek naar leerlingen van de Twatasha school die in een persoonlijk schrijven wat meer vertellen van hun leven daar. Op de twee scholen in Lusaka is geen internetverbinding maar een oplossing hiervoor is wel te vinden. Het enthousiasme van de heer van Tilburg en zijn leerlingen spat eraf. Wordt dus zeker vervolgd.

Verhaal van een leerling

Meneer van Tilburg is de mentor van klas 2A3 van het Vakcollege Dr. Knippenberg, beter bekend als het Vakcollege. Onze VMBO school, locatie Ruusbroeclaan, bevindt zich in Helmond. Op onze onderbouw locatie zitten alleen 1e en 2e klas leerlingen, bij de overstap naar klas 3, gaan de leerlingen naar een andere locatie. In klas 3 krijgen de leerlingen ook les in de techniek, bouw, verzorging en economie. Meneer van Tilburg gaat vanaf 2007 jaarlijks naar Afrika en heeft al diverse plaatsen en parken bezocht, hij heeft tevens gezien hoe de levensomstandigheden zijn en wilde dolgraag de lokale bevolking helpen. Omdat wij als school, en de meneer als docent biologie-verzorging, nogal ruim in de schoolmaterialen zitten was een keuze snel gemaakt. Aldus kwamen wij via het COS, in contact met Marie-Trees Stoop-Waals van de Twatasha stichting en Toos Verbruggen van Stichting Connected to Namibia. Met de klas hebben we de websites bekeken….. De materialen die we wilde schenken werden uitgezocht en samen met de klas hebben we een groepsfoto gemaakt.

April 2010

Het Thobwa project

Thobwa kun je vergelijken met drinkbare Brinta. De stichting heeft een donatie om gedurende 36 schoolweken 3 maal per week de kinderen 'smorgens een beker Thobwa te geven.
Anne-Marie van Hooijdonk verbleef in februari, maart en april in Lusaka voor haar afstudeerproject en maakte voor ons een paar foto's waarop het uitdelen en drinken van Thobwa is te zien

Januari 2010

Op 6 januari ontvingen wij de examenresultaten van de grade 7 leerlingen.
"We hebben nog nooit eerder een score gehaald van 800 of meer in al de jaren dat examen is afgenomen" wordt er enthousiast gemeld.
Dit keer hebben 2 van de 43 examenkandidaten boven de 800 gescoord. Onze school ligt in het Chongwe district. Onze directrice, Ms Yuyi is naar het hoofdkantoor geweest en heeft daar alle examenuitslagen aan de buitenkant van het hoofdkantoor zien hangen. Ze kon duidelijk zien dat onze school het beste is van het district. (in totaal 60 scholen met een gr 7 klas)
800 of meer punten geeft toegang tot de betere kostscholen die vervolgonderwijs aanbieden. Je behoort dan tot de slimmeriken.
Het lijstje toont de resultaten van onze vier beste leerlingen

Twatasha Community Basic School
2010 Grade 8 Selection
S/NO Examination number Name Sex Score
1 2992740038 Simwenwa Margaret F 812
2 2992740043 Zulu Nyambe M 806
3 2992740022 Moyo Sibongile F 783
4 2992740020 Mulenga Mulenga M 771

 

Zuyderzee College LOGO

Dit jaar gaat de opbrengst van de jaarsluiting van het Zuyderzee College in Emmeloord naar de Twatasha stichting.
U kunt hier meer over lezen in de digitale nieuwsbrief van het Zuyderzee College.

Op 7 januari 2010 is de Winterfair op de Lemmer locatie van het ZZC. (Verzet vanwege onbegaanbare wegen op 17 december)

December 2009

Alweer een jaar voorbij gevlogen.
De school op Kasondi is helemaal af.  Momenteel hebben we 94 kinderen op de Kasondi school, en Tamara onze gekwalificeerde onderwijzers geeft les samen met haar assistent. Ze doen dat in shifts en beginnen s'morgens om kwart voor 7. Ze hebben van de 3 lokalen er een , soms 2 in gebruik. Het wachten is op de andere teachers van het Ministery van Onderwijs, zodat we straks meer klassen  en Grade's van onderwijs kunnen voorzien. De huizen voor 2 teachers zijn helemaal af. Het districtshoofd van het Ministery is samen met de nieuwe teachers komen kijken naar de school en de huizen en hopelijk kunnen we met hen starten aan het begin van het nieuwe schooljaar in Januari 2010. In de container hebben we prachtige computers meegestuurd gekregen en Jesse, onze derde zoon, heeft ze in een van de klassen op de ook meegestuurde nieuwe tafels geïnstalleerd en geeft een groep van ongeveer 10 kinderen les. Ook deze vakantie, want Tamara heeft een vakantie programma gemaakt. Veel creativiteit, maar ook computerles van Jesse. Er is veel belangstelling. Ook Tamara doet mee en we hopen dat ze straks genoeg kennis heeft om het over te dragen op de kinderen. Wat voor ons zo gewoon is, is voor deze kinderen een nieuwe "wereld".
Ook de telramen en de puzzels en educatieve spelletjes zijn geheel nieuw en worden veel gebruikt.
Aan de laatste 4 huizen voor de teachers wordt volop gewerkt en we hopen die op korte termijn ook af te bouwen.
Op de Twatasha School heeft Grade 7 en ook Grade 9 examen gedaan. Dat kon niet op onze school, er zijn door het Ministerie enkele scholen aangewezen die daarvoor goedgekeurd zijn. En dus moesten we met 46 school banken op de truck naar de school hier 12 km verderop. De directrice had samen met de ouders een busje gehuurd en die bracht de kinderen in groepen naar de examen school. Het examen duurde 9 dagen. We hebben nog geen uitslag, die komt volgend jaar, en zullen we vermelden op de website. We hebben inmiddels aangevraagd of onze school volgend jaar een examen school mag zijn.
We willen een ieder bedanken voor de  financiële hulp die we krijgen voor  de bouw van de school, de computers, spelletjes, lees boeken etc.
We hopen de Kasondi school volgend jaar officieel te kunnen openen door de Nederlandse ambassadeur!
Vanuit een warm en zonnig en momenteel groen Zambia prettige kerstdagen en de allerbeste wensen voor 2010 gewenst,

Angelique Elsinga
bestuurslid Twatasha community trust.

October 2009

Intussen zijn de computers, tafels en kasten aangekomen. Dit zijn door ROC Mondriaan in Den Haag ter beschikking gestelde gebruikte goederen. In de zeecontainer zat ook het stevige hang en sluitwerk, de lichtbakken, electrische schakelpanelen, wastafels en nog zoveel meer dat ons is aangeboden door Concordia en Gamma.

Container uitladen Container uitladen

Computer les

Jesse, een leerling van de Internationale School heeft zich over de computers ontfermd en ze allemaal aan de praat gekregen. Hij is ook heel goed in lesgeven!

Instructie Jesse voor de klas Vol aandacht

Lusaka, september 2009

HET IS GELUKT: Het schoolgebouw is in juli gereed gekomen en daarna in vrolijke kleuren geverfd.

School klaar1

 

Inmiddels zijn ook twee woonruimten voor onderwijzers in gebruik genomen. (De Zambiaanse regering verplicht ons voor ieder klaslokaal twee woonruimten voor onderwijzers te bouwen).

Schoolklaar 2

Op 6 september zijn de eerste leerlingen de school binnen gegaan om dagelijks lessen te volgen. Over enkele maanden zijn ook de twee andere onderwijzers woonruimten gereed zodat bij aanvang van het nieuwe schooljaar – jan 2010 - dagelijks in drie leslokalen les wordt gegeven aan 300 leerlingen, de onderbouw in de ochtend en de bovenbouw s’middags.

April 2009


March 2009

Stage lopen op de Twatasha School; een onvergetelijke en leerzame ervaring

Hello!
Wij zijn Marije, Tjarda en Simone en zitten in het derde jaar van de Katholieke Pabo Zwolle.
Van 26 januari t/m 3 april hebben we stage gelopen op de Twatasha School in Zambia.
Met onze Nederlandse onderwijservaringen, was het hier op school eerst toch wel even wennen: grote klassen, veel niveau- en leeftijdverschillen, weinig materiaal en een andere manier van lesgeven. We hebben alle drie een eigen klas les gegeven. Marije grade 6 (en 1), Tjarda grade 4 (en 2) en Simone grade 5 (en 2). Daarnaast hebben we extra Engelse begeleiding geven aan kleine groepjes.
In de klas hebben we veel uitgeprobeerd, vooral op het gebied van Engels en Rekenen, waar de meeste problemen liggen. Het was elke keer weer een uitdaging om de kinderen op een andere, leuke manier iets te leren en iedereen erbij te betrekken.

We hebben hier dan ook zeker onze vindingrijkheid en creativiteit ontwikkeld. Het was elke keer weer geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen op de activiteiten reageerden. Wat voor ons soms heel vanzelfsprekend is, kan voor deze kinderen heel bijzonder zijn. Rekenspelletjes in circuitvorm hadden de kinderen bijvoorbeeld nog nooit gedaan. De lach van de kinderen zorgde er elke keer weer voor dat wij met een glimlach voor de klas stonden.
Het was fijn dat Ms. Yuyi en de leerkrachten ons de ruimte gaven om onze ideeën in praktijk te brengen. De meeste leerkrachten stelden regelmatig vragen en zo leerden we veel van elkaar. Toch is het voor hen soms best lastig om bepaalde zaken te begrijpen, omdat ze gewoonweg de kennis niet hebben.

Helaas zit deze stageperiode er alweer op en vliegen we aanstaande vrijdag terug naar Nederland. We hebben deze periode als ontzettend plezierig en leerzaam ervaren. We hebben dan ook geen moment spijt gehad van de beslissing om op de Twatasha School stage te lopen en zullen er vaak aan terug denken.

Bij deze willen we ook de mensen van de Twatasha stichting bedanken dat ze ons de kans hebben gegeven om deze geweldige ervaring op te doen.
Zikomo!!

 

Lusaka, januari 2009

Begin 2008 was de vraag naar cement buitengewoon groot vanwege het bouwen van voetbalstadions voor het WK voetbal in 2010 in Zuid-Afrika. Zo ontstond er een tekort aan cement op de Zambiaanse markt en liepen bouwplannen achterstand op. Dit leidde er toe dat men op Kasondi snel door de voorraad cement heen was.
In die tijd zijn er veel hydra form stenen voor de school en de zes huizen voor de leerkrachten gemaakt.

De resultaten van de examens van grade 7 waren wederom één van de hoogste van de regio. Van de 50 leerlingen hebben 48 leerlingen hun examen gehaald! Dit jaar telt de Twatasha Community School voor het eerst meer dan 600 leerlingen en er is nu ook een grade 9.

De bibliotheek in de community hall draait goed. Elke klas bezoekt wekelijks de bibliotheek.
Eind januari krijgt de Twatasha Community School bezoek van drie studenten van de Katholieke Pabo Zwolle. Zij zullen drie maanden stage komen lopen. Hopelijk zullen de studenten en de school volop van elkaar leren. We zullen jullie op de hoogte houden van hun belevenissen.

De Twatasha Community School kreeg 24 januari 2009 bezoek van de Nederlandse ambassadeur en zijn vrouw. Het verslag van dit bezoek volgt later.

De Kasondi School (noodgebouw) telt op dit moment 74 leerlingen. Afgelopen kerstvakantie hebben veel kinderen zich uitstekend vermaakt vanwege het vakantieprogramma waarin ruimte was voor sport, lezen en creatieve activiteiten.

Op dit moment, we schrijven januari 2009, staan de muren er en zitten we op het niveau van het dak.
Nu wordt er gewacht op het staal voor de speciale dakplaten. Ook is er begonnen met de bouw van twee huizen voor de leerkrachten. De fundering voor de andere vier huizen is klaar. De bouw van de school heeft prioriteit, want ons doel is de school te openen in mei 2009. De meubelmaker is ondertussen al begonnen met het maken van de schooltafels.