Twatasha Logo Background

Hammermill

In Zambia is Nshima wat voor ons de aardappelen zijn. Zonder Nshima (ook wel maize meal of mealie meal genoemd) is het geen maaltijd.
Het wordt gemaakt van gemalen mais. De kolven worden één maal per jaar geoogst en bewaard.
Wekelijks worden de nodige kolven gemalen om er meel van te maken en van dat meel de Nshima.
Om de kolven te malen gaan de ouders of de kinderen naar de dichts bijzijnde Hammermill. Dichts bijzijnde was voor de Kasondi gemeenschap 12 km. Daar is nu verandering in gekomen door de bouw van 2 hammermill's op het Kasondi terrein.
Er zijn 2 soorten Nshima welke elk hun eigen hammermill nodig hebben.
De "Breakfast" is fijner gemalen, lekkerder, wit van kleur maar minder voedzaam. Tijdens het malen worden de vliesjes van de mais gescheiden en daar is een ander soort hammermill voor nodig.
De ander is de "Roller" wel met vliesjes, grijs, vult beter en is gezonder (en goedkoper).

Beide hammermills zijn door Twatasha Stichting aangeschaft en onlangs in gebruik genomen.
Mensen komen met hun mais om het te laten malen. Ze betalen hiervoor € 0,40 tot 0,50 per keer/kilo.(afhankelijk van het soort) De opbrengst minus het salaris van de hammermill operator en de elektriciteit rekening komt ten goede aan de Kasondi Community dus ook aan de school.

Het huidige project

Kasondi is een buurtschap 15 km buiten Lusaka waar de stichting met hulp van de leden van haar lokale Trust financiële ondersteuning heeft gegeven bij de inkoop van bouwmaterialen voor het bouwen van een nieuwe basisschool en de daarbij horende onderwijzerswoningen. Vanuit een noodgebouw,waar zich al gauw 25 kinderen voor het volgen van onderwijs hadden aangemeld,zijn wij aan de slag gegaan met de bouw van een definitief schoolgebouw. Eind juli '09 waren er 3 klaslokalen,een kleine bibliotheek en een kantoortje gereed. Alles is toen in vrolijke kleuren,geverfd. Terwijl de laatste hand werd gelegd aan de bouw van twee eerste onderwijzerswoningen, nam Tamara, onze gediplomeerde onderwijzeres die in het dorp woont en in het noodgebouw al les gaf,op 6 september 2009 met de eerste leerlingen haar intrek in de nieuwe school. Ook staan er inmiddels zes onderwijzerswoningen. Vanaf januari 2010 wordt er dagelijks in de drie lokalen lesgegeven worden aan naar schatting 300 leerlingen. De onderbouw volgt lessen in de ochtend, de leerlingen van de bovenbouw komen in de middag.

Nu de eerste lokalen er staan, richten we ons in deze periode op het geven van duurzaam onderwijs op beide scholen.
In overleg en met medewerking van de onderwijzers van de beide scholen van de Twatasha Community School Trust, zijn wij bezig met de aanschaf van nieuwe en het vervangen van zeer oude lesboeken.Ons streven is één lesboek per twee leerlingen( is nu dikwijls één op de 4 á 5 leerlingenl)
Wij zijn een stichting die duurzaam ontwikkelingshulp brengt. d.w.z. dat wij zoveel mogelijk les en leermateriaal in Zambia inkopen. Soms zijn artikelen vreselijk kostbaar in aanschaf in Zambia en is het voordeliger om met hulp van goede gevers die -om niet- computers, tafels en stoelen voor computeronderwijs die tevens een goede zithouding garanderen, naar Zambia te vervoeren per zeecontainer. Dat hebben we gedaan toen ons een redelijk geprijsd aandeel in een container werd aangeboden. De computers hebben we in no-time nagekeken en er Engelse talige software opgezet. Er is knutselmateriaal aangeschaft(gekleurd papier, prikvilt en prikpennen, vouwblaadjes --voor de muizentrapjes weet u nog-- kinderschaartjes, plastic autootjes, Lego-duplo). En van vrienden, kennissen en ons goed gezinde bedrijven kregen we stevige deurklinken en sloten, wasbakken voor de broodnodige hygiëne. We hebben heel veel nuttige zaken in een aantal M3 gestopt. Behalve een goede school zijn wij ook uit op een prettige school.
Wij zijn in overleg over het ontwikkelen van sportmogelijkheden. We denken aan klimrekken,een paar schommels, een wip en zo mogelijk een mooi grasveld voor balspelen.
Sinds 2010 verlenen wij financiële hulp bij het opstarten en later het uitvoeren van het Thobwa project. In Nederland vergelijkbaar met een schoolmelk project. De leerlingen krijgen drie keer per week deze drank gedurende de 36 schoolweken

(zie laatste nieuws).
Childeren of Kasondi

Childeren of Kasondi

Childeren of Kasondi

Hydroform


Kinderen voor School
Kinderen in de klas

Huis in aanbouw