Twatasha Logo Background

De bouw van een basisschool

Met hulp van de Twatasha stichting is er een basisschool in de buurt van de Great East Road gebouwd,de Twatasha scool, in eerste instantie voor kinderen in de leeftijd van drie tot acht jaar. De bouw van de school heeft er voor gezorgd dat kinderen die niet of slechts met veel moeite naar school konden, meer dan twee uur lopen, de mogelijkheid hebben gekregen onderwijs te volgen met goed lesmateriaal.
Het is een groot succes en de school krijgt veel positieve reacties uit de wijde omgeving. De school is uitgebreid met nog eens vier klaslokalen. De laatste jaren heeft de school een enorme groei doorgemaakt en telt de school 600 leerlingen! De resultaten van de examens van grade 7 zijn al drie jaar op rij de hoogste van het district.

basisschool

De bouw van de community hall

Begin 2006 is er een community hall vlakbij de school gebouwd waar allerlei activiteiten voor jong en oud plaatsvinden. In de community hall is ruimte voor een crèche voor de jongste kinderen en er worden naschoolse activiteiten en vakantieprogramma’s georganiseerd. De ouders maken ook gebruik van de community hall en gaan naar sportactiviteiten, kerkbijeenkomsten en verschillende ontspanningsmogelijkheden.

De realisatie van een bibliotheek voor jong en oud in de zomer van 2008 was een groot succes. De dames die de community hall runnen zijn getraind tot bibliotheekbeheerders. Ze krijgen hulp van de oudere leerlingen van de Twatasha Community School. We willen onder andere de Amerikaanse Internationale School in Lusaka, Biblionef en Room 2 Read bedanken voor de boeken, stoeltjes en tafeltjes die we hebben gekregen voor de bibliotheek.

De school en community hall zijn een groot succes. Zij dragen bij aan goede ontwikkeling van de kinderen. Natuurlijk ook aan volwassenen, die de mogelijkheid hebben tot het volgen van avondcursussen.

communityhall