Twatasha Logo Background

De Twatasha stichting

De Twatasha stichting is in 2001 opgericht ter ondersteuning van een lokale gemeenschap op het platteland in de buurt van Lusaka, de hoofdstad van Zambia. De stichting richt zich vooral op het opzetten van onderwijs- en gemeenschapsvoorzieningen  en met nadruk op het geven van duurzaam onderwijs. De stichting werkt nauw samen met de "founding fathers" het Nederlandse ondernemersechtpaar Watze en Angelique Elsinga-Maarse, dat al sinds 1995 een bedrijf in Zambia heeft. Zij staan aan het hoofd van de lokale Trust. Een paar jaar geleden is met behulp van de stichting de eerste school en  daarna een buurthuis(community hall) in gebruik genomen. Inmiddels is er een tweede school gebouwd met de daarbij horende onderwijzerswoningen op de locatie Kasondi, een buurtschap ook dichtbij Lusaka. De stichting helpt nu in het goed laten functioneren van de beide scholen en de verdere uitbouw van de school op Kasondi

Zambia ligt op het zuidelijke deel van het Afrikaanse continent en is 22 x zo groot als Nederland. Het land heeft ruim 11 miljoen inwoners. Een erg belangrijk middel van bestaan is de export van koper. Daarnaast is het toerisme een flinke bron van inkomsten. Zambia heeft prachtige natuurparken en de Victoria watervallen ,vlakbij Livingstone, zijn zeer de moeite van het bezoeken waard.
Zambia

Het bestuur van de Twatasha stichting:

- Harm Lassche (Raalte):
  Zwager van het Nederlandse ondernemers echtpaar (onze Founding Fathers).
  Door zijn regelmatige bezoek ter plaatse stelt hij met eigen ogen vast hoe noodzakelijk het geven van
  (primair) onderwijs in deze regio is.
  Zonder onderwijs geen vooruitgang en voor de allerkleinste is het volgen van dat primaire onderwijs
  onmogelijk gezien de grote afstanden die lopend afgelegd moeten worden.
  Met eigen ogen ziet hij de resultaten en stelt hij vast dat de gelden direct en voor 100% worden besteed.
  Een goede basis om erop voort te borduren en te zorgen dat de directe leefgemeenschap verder
  wordt uitgebouwd. Daar zal de komende jaren de energie ingestoken worden,
  waarbij het te bouwen buurthuis een belangrijke schakel kan worden.
 
- Anne-Marie van Hooijdonk (Emmeloord):
  Studeert culturele antropologie in Amsterdam en is daarnaast parttime onderwijzeres
  in het basisonderwijs. In 2007¬† is zij een half jaar in Zambia geweest en heeft een groot deel van die tijd
  vrijwilligerswerk aan de Twatasha School gedaan. In de zomervakanties van 2008 en 2009 reisde zij weer naar
  Lusaka en hielp op de Twatasha school mee met het opzetten van een vakantieprogramma voor alle leerlingen
  en zette zij het begin op van een bibliotheek voor jong en oud in het buurthuis.
  Anne-Marie woont sinds augustus 2010 in Lusaka waar ze de komende 2 jaar les geeft aan de Nederlandse School

- Adriaan Stoop (Oss):
  Heeft veel jaren van zijn werkzame leven in Afrikaanse landen doorgebracht.
  Woonde met vrouw en kinderen ruim 5 jaar in Nigeria. Is nu PUMer en zodoende nog regelmatig in Afrika te vinden.
  De laatste 10 jaar reist hij jaarlijks naar Lusaka/Zambia. Zijn email adres is: penningmeester@twatasha.com

Beloningsbeleid
  Aan het vervullen van enige functie in het bestuur van de stichting is generlei vergoeding verbonden.
  De stichting heeft geen personen in dienst.

De stichting Twatasha wordt gesteund door:

We ontvingen subsidie van het NCDO.
Het NCDO staat voor: Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.
Het NCDO betrekt mensen in Nederland bij Internationale Samenwerking en ondersteunt hen met informatie, subsidie en advies.

Het NCDO verdubbelde het in Nederland ingezamelde geld van particuliere initiatieven tot 50% van de
subsidiabele kosten van het project. Het NCDO valt onder het ministerie van Internationale
Ontwikkelingssamenwerking. NCDO is gestopt met het ondersteunen van Particuliere Initiatieven

NCDO
concordia